Oferta

Pomagam w wyselekcjonowaniu funduszy inwestycyjnych, które najlepiej odpowiadają preferencjom i oczekiwaniom. Na bieżąco reaguję na zmianę uwarunkowań rynkowych i zmianę sytuacji Klienta.

Selekcji funduszy dokonuję pod kątem: jakości zarządzania, osiąganych wyników i bezpieczeństwa inwestycji. Takie podejście przekłada się bezpośrednio na satysfakcję i zadowolenie Klientów.

O sukcesie w inwestowaniu za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych, podobnie jak w samodzielnym inwestowaniu, decyduje plan działania, dyscyplina i konsekwencja.

W inwestowaniu wykorzystuję podejście „góra-dół”, zaczynając od analizy makroekonomicznej gospodarki, trendów na rynkach finansowych, a kończąc na selekcji funduszy, które spełniają najważniejsze kryteria z punktu widzenia oczekiwań Klienta.

Anna Muszyńska

Notowania giełdowe

Kursy walut

Kontrakty na surowce