witaj-w-smart-investments
„Rozsądne inwestowanie składa się z analizy, planu i działania. Nierozsądne – to inwestowanie bez planu i kierowanie się emocjami.
Nieprzemyślane podejście do inwestowania czasami pozwala osiągnąć zysk, jednak tylko odpowiedzialne inwestowanie pomnoży majątek w sposób trwały.”

Anna Muszyńska

puzzle